NL
EN

Het project Artlab, dat zich als doel stelt socio-culturele conflicten te analyseren en relevante oplossingen aan te bieden, werkt in opdracht van het Europees Sociaal Fonds (ESF) aan de ontwikkeling en implementatie van een digitale tool om doorgevoerde persoonlijkheidsanalyses te voeren, waarbij alle vormen van discriminatie vermeden worden: taal, origine, gender, culturele achtergrond, omgevingsinvloeden, opvoeding, religie, enz.

De Emotional Response Tool (ERT) is gebaseerd op een non-final database bestaande uit allerlei abstracte kunstvormen, zowel visueel als akoestisch die psycho-emotionele reflexen opwekken. Dmv Deep Learning (A.I.) worden diepte-analyse profielen gegenereerd waarbij onderbewuste keuzes kunnen worden ontdekt die op hun beurt nieuwe beroepsmogelijkheden aanreiken.

Een tweede luik aan het project is het onderzoek en de ontwikkeling van een digitaal platform en een Whitepaper met als doel vrouwen te begeleiden en te coachen in functie van gepersonaliseerde jobs in de digitale wereld.

Samen met onze nationale partner Syntra Vlaanderen en onze transnationale partner SOS Entrepreneurs Foundation uit Bulgarije, wordt onderzoek gedaan tot het uitdiepen van relevante factoren van ondernemercompetenties waaronder innovatie, financiële en digitale geletterdheid, en duurzaam ondernemen in functie van een circulaire economie.

Voor dit drie jaar durend project ontvangt [Finale-Events] een financiering van 164.710,10 euro van ESF en 109.806,74 euro van het Vlaams cofinancieringsfonds.